V.NÖBBELÖVS BYALAG

För byarna Mossby, V.Nöbbelöv och dess omnejd...


Medlemskap

Bylaget bildades 1988 och är en opolitisk ideell förening som är öppen för alla. Se:Våra Stadgar

Bylaget har ca 230 medlemmar.

Org.nr: 848000-7684.


För att bli medlem: Betala in till V.Nöbbelövs bg 722-0742. Årsavgiften är (2020) 200 kr för hel familj eller 80 kr för enskild person. Glöm inte att ange avsändare. Välkommen !

För den som vill bidra extra till byalaget så har vi en reperationsfond som går till upprustning av skolan. Använd samma bg och ange som Ref. Ditt namn+rep.fond.

 

Vi delar ut informationsblad till hushållen i bygden ca 6 ggr per år. Vill du ha detta via e-post

eller har andra frågor så tveka inta att kontakta någon i styrelsen eller maila oss direkt:  byalaget@vnobbelov.se

 

Styrelsen

Styrelsen väljs på årsmötet av medlemmarna med förslag från valberedningen och sammanträder ca 6 ggr per år.

Efter byalagets årsmöte  2020 består byalagets styrelse av:


 • Roland Persson, ordförande  (0411-30790)
 • Ulla-Karin Larsson, vice ordf  (0411-70040)
 • Per Vilner                                (0411-30844)
 • Tora Larsson, kassör, web      (0411-70012)
 • Sussie Larsson                      (0411-550714)
 • Mikael Persson                     
 • Jan Petersson                        (0411-44490)
 • Birgitta Jönssson, sekr            (0411-70533)
 • Emma Ljunggren                     (0709-503814)


Revisorer:

 • Mats Olsson och Bo Larsson. Ersättare Nils-Olof Persson

Valberedning:

 • Ingemar Olsson (sammank),Ingela Landén, Torgny Olsson


Byalagsrådet

Byalagsrådet är en sammanslutning av byalag i Skurups kommun där målet är att bevaka och tillvarata landsbygdens intressen i samhälls- och planfrågor.


Byarna som är representerade i byalagsrådet är Rydsgård, Abbekås, Skivarp, Slimminge, V Nöbbelöv och Dybäck.


Byalagsrådet fungerar som kontakt mellan byarna och kommunen och är remissorgan för kommunala angelägenheter på landsbygden.

Rådet sammanträder kvartalsvis, eller vid behov och sammanträffar med kommunen kvartalsvis.


Byalagsrådets noteringar (PDF):Copyright © 2016 vnobbelov.se. All rights reserved

 

 

Nästa styrelsemöte:

Onsd den 11/3

 kl 19.30 på skolan.

(Fika fixad)


Bli medlem och ge ditt stöd för

en aktiv och levande bygd !